Loading...
Yükleniyor...

خدمات حقوقی/دپارتمان حقوقی

Lawyer Service

شهروندان غیر ترک، معمولا به دو طریق می توانند برای تابعیت ترکیه واجد شرایط باشند. خارجیانی که خواهان شهروندی هستند و باید مدت 5 سال پس از اقدام به ارایه ی مدارک در ترکیه اقامت داشته باشند. و شهروندی از طریق ازدواج با شهروند ترک که پس از درخواست و ارایه ی مدارک ازدواج با اقامت در ترکیه به مدت 3 سال واجد شرایط محسوب میشوند. به دلیل تغییرات در قانون شهروندی ترکیه، خارجیان اکنون می توانند بدون داشتن اقامت در ترکیه، تابعیت ترکیه را بدست آورند بدون اینکه مجبور باشند برای مدت طولانی صبر کنند.

قانون شهروندی ترکیه

تغییرات در قانون شهروندی ترکیه در روزنامه رسمی در تاریخ 09/09/2018 انتشار یافت. هزینه های سرمایه گذاری مورد نیاز برای واجد شرایط بودن شهروندی با توجه به قانون جدید کاهش می یابد.

کسب شهروندی از طریق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات؛

خارجیانی که املاک و مستغلات با حداقل ارزش 250.000 دلار خریداری می کنند، مستقیما واجد شرایط برای شهروندی ترکیه با شرایط قانونی می باشند ولی حق فروش ملک خریداری شده را برای مدت 3 سال نخواهند داشت. آنها ممکن است در این مدت در ملک خود زندگی کنند یا آن را اجاره دهند.

کسب شهروندی از طریق سهام و سپرده؛

سرمایه گذاران خارجی که قرارداد حساب بلند مدت 3 ساله حداقل 500.000 دلار و یا معادل مبلغ لیر را در بانک های مستقر در ترکیه در اختیار دارند،

واجد شرایط دریافت شهروندی خواهند بود.
بزرگترین مزیت دریافت شهروندی از این طریق، نبود تعهد برای اقامت 3 ساله در کشور ترکیه است.

قانون املاک و مستغلات

افزایش اخیر سرمایه گذاران خارجی توجه به این امر را برای قانون جدید در مورد موضوع املاک, ضروری ساخته است.

قرارداد ساخت و ساز Quid Pro Quo؛

قرارداد بین صاحب زمین و قرارداد در ازای سهم زمین؛ پیمانکار متعهد می شود ساختمان را در مقابل سهم زمین یا آپارتمان ,با مواد و مصالح خود بسازد. این قرارداد متشکل از دو قرارداد فرعی و فرم رسمی آن است. اشتباه در پیش نویس این قرارداد بدون مشورت با متخصصان حقوقی، ممکن است به اعتبار قرارداد آسیب بزند که هر دو طرف قرارداد متحمل آن می شوند.

وعده فروش قرارداد املاک و مستغلات؛ قراردادهایی برای انتقال املاک در آینده تحت تبصره های خاصی که در قرارداد ذکر شده است. این قراردادها هر دو طرف را زیر مسئولیت می برد. با این قرارداد، فروشنده متعهد می شود که املاک را به فروش برساند و خریدار وعده خرید املاک خاصی را می دهد. بنابراین هر دو طرف تحت مسولیت معامله هستند.

برای جلوگیری از سوء رفتار، مهم است که این قراردادها توسط متخصصین حقوقی طراحی شود که هر دو طرف را مورد حمایت قرار می دهد.

شرایط پرداخت مناسب؛

این شرایط برای گرفتن غرامت از غاصبانی است که از املاک بصورت غیر قانونی و نا صحیح علیه صاحبان استفاده می کنند.

قوانین مربوط به انصراف از سند کمک می کند تا اعمال تغییرات در سند در صورتی که در وهله اول به اشتباه تنظیم شده باشد ، مقدور باشد. دادگاه برای ادامه ، به دنبال موارد زیر خواهد بود: تنظیم غیر قانونی در متن سند، ثبت به نام شخص دیگر غیر از صاحب ملک، صدمه به صاحبان حق به دلیل اشتباه در تنظیم سند.

ارزیابی و انطباق اجاره؛
انطباق قرارداد برای قرارداد اجاره با توجه به تغییر شرایط تنظیم شده است. ارزیابی مسکن اجاره در صورت اختلاف در مورد نسبت افزایش اجاره ثبت می شود. شرایط خروج؛ این دقیقا همان نامی است که برای این شرایط داده شده است.

تجارت و قانون شرکت

ما از طریق ایجاد، انتقال، ادغام، خرید، قرارداد یا انحلال، برای شرکت های داخلی و خارجی مشاوره می دهیم.

ما برای ایجاد یک شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شعبه شرکت خارجی، دفتر اوراق قرضه و شرکت های منطقه آزاد مشاوره ارائه می دهیم.

خدمات حقوقی